Chính sách cookie

Cookie là một loại tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập vào trang web. Chúng được sử dụng để lưu trữ thông tin như cài đặt ngôn ngữ, dữ liệu đăng nhập và các thông tin khác liên quan đến trang web.

Cookie có thể do trang web mà bạn đang truy cập tạo ra (cookie bên trang web) hoặc có thể do các bên khác tạo ra (cookie bên thứ ba).

2. Mục đích sử dụng cookie

Cookie được sử dụng để cung cấp trải nghiệm truy cập tốt hơn cho người dùng và cung cấp các dịch vụ và chức năng của trang web plinkogamevn.top. Các mục đích cụ thể của chúng tôi khi sử dụng cookie bao gồm:

  • Giúp bạn truy cập và duyệt trang web một cách hiệu quả.
  • Lưu trữ thông tin về cài đặt cá nhân và tuỳ chỉnh của bạn.
  • Phân tích và cải thiện hiệu suất trang web.
  • Cung cấp quảng cáo và nội dung được cá nhân hóa dựa trên sở thích và quan tâm của bạn.

3. Loại cookie chúng tôi sử dụng

Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau trên trang web plinkogamevn.top:

  • Cookie bắt buộc: Đây là những cookie cần thiết để trang web hoạt động chính xác, bao gồm việc cung cấp dịch vụ và chức năng cơ bản, như lưu trữ thông tin đăng nhập.
  • Cookie phân tích: Chúng tôi sử dụng các cookie này để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web, bao gồm thống kê và phân tích dữ liệu để cải thiện hiệu suất và trải nghiệm người dùng.
  • Cookie quảng cáo: Chúng tôi và các đối tác của chúng tôi sử dụng các cookie này để cung cấp quảng cáo và nội dung được cá nhân hóa dựa trên sở thích và quan tâm của bạn.

4. Quản lý cookie

Bạn có thể quản lý và kiểm soát cookie trên trình duyệt của mình. Đối với hướng dẫn chi tiết về cách làm điều này, bạn có thể xem trình duyệt của mình cung cấp hỗ trợ hoặc tìm kiếm thông tin trực tuyến. Lưu ý rằng việc từ chối hoặc vô hiệu hóa cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm truy cập của bạn trên trang web plinkogamevn.top và có thể gây mất chức năng hoặc không hoạt động đúng.

Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web plinkogamevn.top mà không thay đổi cài đặt cookie của mình, chúng tôi sẽ coi đó là sự chấp thuận của bạn với việc sử dụng cookie theo chính sách này.