Điều khoản sử dụng

Xin chào và chào mừng bạn đến với trang web plinkogamevn.top. Trang web này được cung cấp cho bạn dưới điều khoản dưới đây. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn tuyên bố rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây.

1. Điều khoản sử dụng trang web

Bằng cách truy cập trang web plinkogamevn.top, bạn đồng ý tuân thủ luật pháp và các quy định liên quan. Bạn không được sử dụng trang web này để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật hoặc gây hại đến trang web và người dùng khác. Bạn cũng không được sao chép, tái sản xuất hoặc phân phối nội dung trang web mà không có sự cho phép từ chúng tôi.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

Toàn bộ nội dung trên trang web plinkogamevn.top, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, biểu đồ, logo, video và âm thanh, là tài sản trí tuệ của chúng tôi và được bảo đảm bằng các quyền sở hữu trí tuệ. Bạn không được sử dụng, sao chép, hoặc phân phối nội dung này mà không có sự cho phép từ chúng tôi.

3. Thông tin cá nhân

Khi sử dụng trang web plinkogamevn.top, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ và cải thiện trải nghiệm người dùng. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của bạn.

  • Thông tin cá nhân có thể được sử dụng để liên hệ với bạn với các thông tin quan trọng, cập nhật và tin tức.
  • Chúng tôi sử dụng công nghệ an ninh để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ.

4. Đảm bảo và miễn trừ trách nhiệm

Trang web plinkogamevn.top được cung cấp 'như cấu trúc'. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc sử dụng trang web này và không đảm bảo rằng trang web sẽ hoạt động một cách liên tục và không có lỗi. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm khi sử dụng trang web này.